Traditional Chinese Settlements 60

Search 
Traditional HousesGardens l Historic CitiesKorean 

 

Bejing

Chuandixia    

Anhui

Guanlu

Hong-cunhong.jpg (6468 bytes)

Maan-zhai

 

Nanbing-cunnb-title.gif (1019 bytes)

Pingshan

Tangmotangmo.jpg (6177 bytes)

Tangyuetang.jpg (6526 bytes) Xidi-cunxd-title.gif (1013 bytes)

Yuliang

Fujian

Shiqiao-cun    

Guangdong

Daqitou Majianglong-cun Zili-cun

 

Chikan-zhen  

 

Guizhou

Diping-zhai Gaozeng-cun

Langdeshang-zhai

 

Qianjia-zhai Zhaoxingshang-zhai  

Henan

Cizhong-cun

Weijiagou-cun

 

Jiangsu

Tongli Zhouzhuang  

Liaoning

Xingcheng

 

 

Shaanxi

Dangjia-cun

Hanjiayao

 

Shanxi

Guoyu-cun Houwang-cun  Huaixia-cun

 

Pingyao-gucheng

 

 

Sichuan

Huanglongxi-zhen

Langzhong-gucheng

Luoquan-zhen

 

Tiefo-zhen

 

 

Yunnan

Baisha-cun

Chengzi-gucun

Lijiang Dayan-zhen

 

Qingkou-minsucun

Sanwenbi-cun

Shuhe-cun

 

Tuanshan-cun

Xizhou

Yuhu-cun

 

Zhengying-cun

Zhoucheng

 

Zhejiang

Anchang

Cicheng

Dongpu

 

Furong-cun

Guodong-cun

Tangqi

Xinye-cun

Zhuge-cun

 

Hubei

Baoshi-cun

Jiangyuan--cun

Shuinanwan

Tanhualin

Yuwan-cun

 

Macao

Coloane-Village